Kde môžete získať pôžičky na podnikanie

jarmoluk / Pixabay

Rozbehnúť dnes ambiciózny podnikateľský plán nutne vyžaduje i nemalú finančnú injekciu. Pokiaľ nepatríte medzi šťastlivcov, ktorí majú dostatok svojho kapitálu, jednou z možností ako získať potrebný kapitál je i pôžička pre podnikateľov. Tie poskytujú nie len banky a nebankové subjekty, ale dokonca i štát prostredníctvom svojej agentúry, ktorej účelom je zlepšiť podnikateľské prostredie na našom trhu. I keď sa to častokrát nezdá, i štát má záujem, aby bolo na našom trhu viac malých a stredných podnikateľov.

Ste začínajúci podnikateľ? Skúste najskôr pôžičku od štátu

Aspoň tak sa javí samotná myšlienka vytvorenie agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá sa v súčasnosti volá Slovak Business Agency (SBA). Tá poskytuje pôžičky na podnikanie výhradne vo forme tzv. mikropôžičiek a to až do výšky 50 000 eur. Podmienky pre jej získanie splnia vo väčšine prípadov len menší podnikatelia alebo konkrétnejšie firmy s 10 zamestnancami pri maximálnom obrate 2 milióny eur, respektíve firmy, ktoré majú maximálne 50 zamestnancov a ročný obrat nepresahujúci 10 miliónov eur.

Obrovským plusom je i to, že SBA poskytuje tieto pôžičky dokonca aj začínajúcim podnikateľom, čo znamená, že túto relatívne výhodnú pôžičku s úrokovou sadzbou od 1,13% p. a. do 9,03% p.a. môže dostať skutočne takmer každý menší podnikateľ, ktorý začal podnikať len nedávno. Miernou nevýhodou je skutočnosť, že úver je nutné splatiť v rozmedzí 6 mesiacov až 4 rokov, pričom maximálny odklad splátky istiny môže byť len 6 mesiacov.

Pôžičky na podnikanie dostanete výhodne aj z bánk

V prípade, ak vám nevyhovujú podmienky SBA a vaším cieľom je získať čo najvýhodnejší podnikateľský úver, možno práve niektorá z bánk, ktoré aktívne pôsobí na našom trhu by vám mohla pomôcť tento problém vyriešiť. V súčasnosti pôžičky na podnikanie môžete dostať napríklad v ČSOB, Tatra banke, VUB banke, Fio banke alebo v Slovenskej sporiteľni. Každá z nich poskytuje pôžičky v rôznej maximálnej výške, avšak bežne i do výšky niekoľkých stoviek tisíc eur.

Výhodou bankovej pôžičky na podnikanie je bezpochyby predovšetkým absencia obmedzenia ročného maximálneho obratu firmy alebo maximálneho počtu zamestnancov ako je to u SBA, ale taktiež relatívne dobrej úrokové sadzby a taktiež i flexibilná lehota splatnosti, ktorá bežne presahuje i hranicu desiatich rokov.

Nevýhodou je však to, že k získaniu pôžičky na podnikanie z banky budete okrem dlhšej podnikateľskej histórie potrebovať i ručenie pôžičky majetkom.

Pôžičky na podnikanie sú dostupné aj v nebankových subjektoch

V prípade, ak vašu žiadosť zamietne SBA a aj všetky banky, možno práve niektorá nebanková spoločnosť, ktorá poskytuje i pôžičky na podnikanie, vyhovie vašej žiadosti. Na našom trhu môžete získať nebankovú podnikateľskú pôžičku napríklad v spoločnosti Profi Credit, ktorá ponúka v súčasnosti dva druhy podnikateľských pôžičiek a to tzv. Biznis Odmena a Biznis Štart.

Pre začínajúcich podnikateľov, ktorý majú hrubý ročný príjem do 5000 eur je vhodná práve Štart, ktorá je poskytovaná s lehotou splatnosti od 3 až 12 mesiacov vo výške od 100 do 1500 eur. Ide skôr o mini pôžičku určenú výhradne pre malých podnikateľov, ktorí podnikajú aspoň 6 mesiacov.

Biznis Odmena je zasa poskytovaná firmám alebo živnostníkom, ktorí aktívne podnikajú aspoň 12 mesiacov a ich hrubý ročný príjem presiahol sumu 5 000 eur. Vďaka Odmene si môžete požičať podnikateľský úver v rozmedzí 1 000 až 6 000 eur s lehotou splatnosti 12 až 48 mesiacov.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *