Úvery na podnikanie aj pre malých podnikateľov

Základom každého úspešného podnikateľského plánu je bezpochyby i dostatočne veľký kapitál. Ten neraz chýba nejednému začínajúcemu podnikateľovi, ktorý tak neraz naplno neprejaví svoj potenciál. Jednou z možností ako nakopnúť svoj biznis sú úvery na podnikanie, ktoré patria medzi najžiadanejšie typy úverov na trhu. Kto a za akých podmienok poskytuje úvery na podnikanie aj pre začínajúcich podnikateľov? V súčasnosti čoraz viac obľúbený mikropôžičkový program od štátnej agentúry Slovak Business Agency predstavuje jednu z najdostupnejších možností pre začínajúcich podnikateľov ako získať potrebný kapitál pre svoj biznis.

Úvery na podnikanie od štátu

Úver na podnikanie od tejto agentúry je dostupný od 2 500 eur až do 50 000 eur, pričom o úver sa môžu uchádzať len spoločnosti zamestnávajúce menej ako 10 zamestnancov s ročným obratom menej ako 2 milióny eur alebo spoločnosti s ročným obratom menším ako 10 miliónov eur, ktoré zamestnávajú maximálne 50 osôb. Úvery na podnikanie od SBA sú tak vhodné predovšetkým pre začínajúce a menšie firmy, ktoré môžu získať výhodný úver s úrokovou sadzbou už od 1,13 %.Treba však podotknúť, že doba splatnosti úveru je len od 6 mesiacov až do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov.

K získaniu úveru je mimo iného taktiež potrebné poskytnúť zabezpečenie a to v závislosti od rizikovosti podnikateľského plánu, výšky úveru a schopnosti splácať úver.

Úvery na podnikanie od banky

Ďalšou možnosťou pre získanie kapitálu na podnikanie sú úvery na podnikanie z niektorej banky. Tých, ktoré konkrétne poskytujú aj úvery pre podnikateľov je hneď niekoľko, pričom každá z nich na rozdiel od SBA pri poskytovaní úveru nekladie nárok na počet zamestnancov a tržby spoločnosti. Konkrétne môžete úvery na podnikanie získať napríklad v Slovenskej sporiteľni, ktorá tento úver poskytuje až do výšky 200 000 eur, ďalej u ČSOB poskytujúcej túto pôžičku až do cca 500 tisíc eur, u VUB, kde môžete získať úvery na podnikanie do 500 tisíc eur alebo v Tatra banke až do 800 tisíc eur. Každá jedna banka poskytuje tento úver len firmám s históriou a len za predpokladu ručenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom spoločnosti.

Úvery na podnikanie od nebankových spoločností

Úvery na podnikanie rovnako ako iné druhy pôžičiek sú taktiež doménou i nebankových subjektov, ktoré tento typ pôžičky poskytujú prevažne rizikovejším skupinám. Získať tak úvery na podnikanie môže aj ten klient, ktorého žiadosť odmietli buď v SBA alebo v niektorej banke. Konkrétne úvery na podnikanie od nebankovej spoločnosti získate napríklad v Profi Credite, kde sú v súčasnosti dostupné dva druhy podnikateľských úverov a to tzv. Biznis štart určený pre začínajúcich podnikateľov a Biznis odmena, ktorý je dostupný len firmám alebo SZČO, ktoré majú ročný hrubý príjem 5 000 Eur a viac. Prvý menovaný je dostupný od 100 až do 1 500 Eur s lehotou splatnosti 3 až 12 mesiacov, zatiaľ čo druhý menovaný je dostupný vo výšky 1 000 až 6 000 Eur s lehotou splatnosti 12 až 48 mesiacov.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *